Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Vitaj v mene Jezisovom a v mene Panny Marie...

 
 

Zasvätenie sa

Zasvätenie sa Božiemu milosrdenstvu

Ó, najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica milostí nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasväcujem sa Ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohla žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného i duchovného milosrdenstva, starať sa o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu tým, ktorí potrebujú pomoc, chorým a utrápeným.

Bdej teda nado mnou, ó Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. I keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Kiežby všetci ľudia spoznali včas nekonečnú hĺbku Tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslavovali ho naveky.

(spracované podľa brožúry Ježišu, dôverujem v Teba)
Zasvätenie sa Ježišovej Krvi

Môj milosrdný Spasiteľu, vedomá si svojej ničoty a Tvojej vznešenosti, vrhám sa k Tvojím nohám, aby som Ti poďakovala za nespočetné milosti, ktorými si zahrnul mňa, svoje nevďačné stvorenie. Zvlášť Ti ďakujem za to, že si ma svojou predrahou Krvou vyslobodil z moci satana. Preto teraz, v prítomnosti mojej Nepoškvrnenej Matky, Panny Márie, môjho anjela strážcu, mojich sv. patrónov a celého nebeského Dvora, zasväcujem sa celým srdcom Tvojej presvätej Krvi, ktorou si Ty, drahý Ježišu, vykúpil svet od hriechu, smrti a večného zatratenia.
S pomocou Tvojej milosti Ti sľubujem, že nakoľko to bude v mojich silách, budem šíriť úctu k Tvojej presvätej Krvi, aby každý zveleboval a žehnal cenu našej spásy, Tvoju drahocennú Krv. Takto chcem zadosťučiniť za svoju nevďačnosť voči Tvojej presvätej Krvi a odprosovať Ťa za všetky urážky a znesvätenia, ktorými ľudia urážajú Tvoju presvätú Krv, cenu spasenia.
Ó, kiež by som mohla vymazať všetky svoje hriechy, môj chlad k Tebe a všetky urážky, ktorými som Ťa predrahá Krv Ježišova, urazila, ja i všetci ľudia.
Sladký Ježišu, hľa, obetujem Ti lásku, úctu a klaňanie sa Tvojej presvätej Matky, Tvojich verných učeníkov a všetkých Tvojich svätých, Tvojej predrahej Krvi a prosím Ťa, najdrahší Ježišu, zabudni na doterajšiu moju neveru, chlad, ľahostajnosť a odpusť milostivo mne i všetkým, čo Ťa urazili.
Môj Božský Vykupiteľu, pokrop mňa i všetko Tvoje stvorenie svojou drahocennou Krvou, aby sme Ťa, ó ukrižovaná Láska, odteraz z celého srdca milovali a cenu svojho vykúpenia čo najvrúcnejšie uctievali, a s jej pomocou chránili sa všetkého zlého. A po tomto živote na zemi dosiahli večné šťastie pri Tebe.
Amen.
Za čisté srdce

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ láskou, ktorá dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti, Pane, svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem ti nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahom. Budem sa obliekať slušne a nijako nebudem u iných provokovať žiadostivé myšlienky alebo túžby.

Sľubujem stretávať sa s tebou každý deň pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu. Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť kontrolovať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebrala drogy a vyhýbala sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť: „Celá tvoja, Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa celá zverujem so všetkým, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavený Pier Giorgio Frassati, ktorý si bol neochvejný v zachovávaní čistoty, vyprosuj mi dar čistého srdca.

Svätá Gemma Galgani a svätý Dominik Savio, prihovárajte sa za mňa.

Amen.
Zasvätenie sa Ježišovi skrze Pannu Máriu

Mária, pred Tebou dnes obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana a úplne sa odovzdávam Ježišovi Kristovi, Vtelenej Múdrosti. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života.

Pred tvárou celého nebeského dvora sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tebe. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný aj neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen.
Zasvätenie sa Panne Márii

Nepoškvrnené srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem. Zasväcujem Ti celý svoj život, svoju dušu, svoje schopnosti, radosť a úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojim majetkom a vlastníctvom. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad všetkými, ktorých mi chceš zveriť.

Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ. Nepoškvrnená Mama, sľubujem Ti, že Ti budem zasväcovať obety a snaženia každého dňa, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.

Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.